Ceník

Naše rodina se opět utěšeně rozrůstá a tak jsme po zralé úvaze došli k závěru, že nebudeme nadále přijímat rezervace na pronájmy kratší než 5 nocí. Nástup je, bohužel, možný pouze v neděli.

Na pobyt na 2 týdny nabízíme výraznou slevu.

Je možné, že tímto krokem přijdeme o část svých klientů, ale naše rodina je pro nás na prvním místě. Děkujeme za pochopení!

Pozn.: Pro hosty, kteří u nás již byli, platí ceny z r.2021. 

(Nezapomeňte se o tuto slevu přihlásit!)

 
Pronájem chalupy na 5 dní v červnu  (nástup v neděli) Výhodná cena!!!

10.000,-Kč

Pronájem chalupy na týden po 15.9. (nástup v neděli) 14.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden během jarních prázdnin (nástup v neděli) 25.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní během jarních prázdnin (nástup neděle, ukončení v pátek)  20.000,-Kč
Pronájem na týden - letní prázdniny (nástup v neděli)  25.000,-Kč
Pronájem na 14 dní - letní prázdniny (nástup v neděli)  35.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní mimo  prázdniny a svátky (nástup neděle, ukončení v pátek)  12.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden v červnu (nástup a ukončnení v neděli) SLEVA!!!
14.000,-Kč
Pronájem chalupy na dva týdny mimo prázdniny a svátky (nástup v neděli) 30.000,-Kč
Pronájem chalupy na Velikonoce (min.4 , max.7 nocí)  25.000,-Kč
Koupací sud se saunou v období 1.10.-31.5. na týden 1.500,-Kč
Koupací sud se saunou v období 1.10.-31.5. na 5 dní 1.500,-Kč 
Koupací sud (bez sauny) v období 1.6.-30.9. zdarma
Čekání v den příjezdu do 60 minut od dohodnutého času nástupu zdarma
Čekání v den příjezdu za každých dalších započatých 60 minut od dohodnutého času nástupu 500,-Kč

Ostatní možnosti vám vyčíslíme na požádání. 

VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ ENERGIÍ.

PŘI NÁSTUPU VYBÍRÁME DO ÚSCHOVY VRATNOU KAUCI 3.000,-KČ, kterou vám vrátíme ihned při odjezdu, pokud bude chalupa v pořádku předána.

 

NEJSME PLÁTCI DPH. 

 

Kalendář obsazenosti

 

Poptávkový formulář:

 

Objednání a platba:

Pronájem chalupy je možno objednat a rezervovat telefonicky, e-mailem, případně písemně. Pro závaznou rezervaci je potřeba uhradit minimálně 1/3 z ceny pronájmu, minimálně však 3500,-Kč. Platební údaje objednatel (host) obdrží mailem s podrobnými pokyny k platbě a nástupu. Zbytek ceny je nutné uhradit minimálně 2 týdny před nástupem na pronájem. 

Uhrazením zálohy vyjadřuje objednatel (host) souhlas s těmito podmínkami objednání a podmínkami storna.

V případě, že není doplatek za pronájem chalupy doplacen v řádném domluveném termínu (nejčastěji 2 týdny před nástupem), bude rezervace považovaná za zrušenou a vztahují se na ni podmínky storna. Klient již nebude moci uplatnit nárok na pronájem objektu. V případě , že by zaplacená záloha byla vyšší než storno poplatky, provozovatel objektu je povinen do 15 dnů vrátit tuto část platby, která je vyšší než storno podmínky, na účet, ze kterého byla záloha placena. V případě, že zaplacená záloha nepokryje v plné výši storno poplatky, je klient povinen tyto doplatit do 15 dnů na účet provozovatele objektu.

V případě, že se jedná o rezervaci na poslední chvíli, platba probíhá v individuálních termínech na základě domluvy s provozovatelem objektu, kterým je Kocourkovic chalupa s.r.o.

Stornopoplatky  a zrušení rezervace pronájmu

Zrušení rezervace pronájmu chalupy je možné provést mailem, písemně, telefonicky. Za zrušení rezervace  pronájmu chalupy se též považuje nezaplacení ceny za pronájem, případně nezaplacení doplatku za pronájem. Dále se za zrušení rezervace pronájmu chalupy považuje situace, kdy objednatel (host) nedorazí v den nástupu do 4 hodin (240 minut) od předem dohodnutého času nástupu. Dále se považuje za zrušení rezervace projámu i situace, kdy objednatel (host) pronájem chalupy ukončí dříve , než si původně objednal a zaplatil.

Za zrušení rezervace chalupy budou počítány stornopoplatky ve výši:

Při odhlášení/zrušení 30 a více dní před domluveným příjezdem .... 300,-Kč

Při odhlášení/zrušení 29-8 dní před domluveným příjezdem .... 30% z ceny pronájmu chalupy

Při odhlášení 7-0 dní před domluveným příjezdem .... 75% z ceny pronájmu chalupy

Pokud objednatel (host) nedorazí a nepřevezme si chalupu do pronájmu do 4 hodin (240 minut) od času, který byl předem domluvený  ...... 100% z ceny pronájmu chalupy

Při ukončení pronájmu chalupy dříve, než bylo objednáno .... 100% z ceny nevyčerpaného nájmu

Při zrušení pronájmu chalupy zašle pronajímatel zaplacenou zálohu po odečtení příslušného stornopoplatku zpět na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy, případně doplatku pronájmu chalupy, a to nejdélo do 15-ti dnů od obdržení informace o zrušení pronájmu chalupy.

 

 

Provozovatel:

Kocourkovic chalupa s.r.o.

Orlické Záhoří 83

517 64

IČ: 27809218

NEJSME PLÁTCI DPH !!!