Ceník

 

 

 

Ceník na rok 2024

 
   
Pronájem chalupy na 5 dní v červnu (nástup v neděli) 15.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden v červnu (nástup v neděli) 20.000,-Kč
Pronájem na týden - letní prázdniny (nástup v neděli)  25.000,-Kč
Pronájem na 14 dní - letní prázdniny (nástup v neděli)  35.000,-Kč

Ostatní možnosti vám vyčíslíme na požádání. 

VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ ENERGIÍ.

PŘI NÁSTUPU VYBÍRÁME DO ÚSCHOVY VRATNOU KAUCI 3.000,-KČ, kterou vám vrátíme ihned při odjezdu, pokud bude chalupa v pořádku předána.

 

NEJSME PLÁTCI DPH. 

 

 

Stornopoplatky  a zrušení rezervace pronájmu

Zrušení rezervace pronájmu chalupy je možné provést mailem, písemně, telefonicky. Za zrušení rezervace  pronájmu chalupy se též považuje nezaplacení ceny za pronájem, případně nezaplacení doplatku za pronájem. Dále se za zrušení rezervace pronájmu chalupy považuje situace, kdy objednatel (host) nedorazí v den nástupu do 4 hodin (240 minut) od předem dohodnutého času nástupu. Dále se považuje za zrušení rezervace projámu i situace, kdy objednatel (host) pronájem chalupy ukončí dříve, než si původně objednal a zaplatil.

Za zrušení rezervace chalupy budou počítány stornopoplatky ve výši:

Při odhlášení/zrušení 30 a více dní před domluveným příjezdem .... 300,-Kč

Při odhlášení/zrušení 29-15 dní před domluveným příjezdem .... 50% z ceny pronájmu chalupy

Při odhlášení 14-8 dní před domluveným příjezdem .... 75% z ceny pronájmu chalupy.

Při odhlášení 7-0 dní před domluveným příjezdem .... 100% z ceny pronájmu chalupy.

Pokud objednatel (host) nedorazí a nepřevezme si chalupu do pronájmu do 4 hodin (240 minut) od času, který byl předem domluvený  ...... 100% z ceny pronájmu chalupy

Při ukončení pronájmu chalupy dříve, než bylo objednáno .... 100% z ceny nevyčerpaného nájmu

Při zrušení pronájmu chalupy zašle pronajímatel zaplacenou zálohu po odečtení příslušného stornopoplatku zpět na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy, případně doplatku pronájmu chalupy, a to nejdélo do 15-ti dnů od obdržení informace o zrušení pronájmu chalupy.

Zrušení pronájmu ze stramy pronajímatele:

Pokud by byl pronajímatel z nějakého závažného důvodu (havárie, nemoc, úraz, případně vyjímečný stav, případně inflace nad 20% apod.) byl nucen pronájem objednateli stornovat, uvědomí o této skutečnosti objednatele (hosta) a nejdéle do 15ti dnů vrátí objednateli zaslané peníze na účet, ze kterého objednatel platil, v plné výši. 

 

 

 

Provozovatel:

Kocourkovic s.r.o.

Nová Ves 0159

517 64

IČ: 27809218

NEJSME PLÁTCI DPH !!!