Ceník

 

 

 

Ceník na rok 2022

 
Pronájem chalupy na 5 dní v období 15.9.-20.12.2021 14.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden v období 15.9.-20.12.2021 16.000,-Kč
Pronájem chalupy na víkend v období 15.9.-20.12.2021 12.000,-Kč
Pronájem chalupy na státní svátek 28.10. (na 3-5 dní) 16.000,-Kč
Silvestrovyský pobyt 3-5 dní  35.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní v lednu (nástup v neděli) 14.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden v lednu /nástup v neděli) 20.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden během jarních prázdnin (nástup v neděli) 25.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní během jarních prázdnin (nástup neděle, ukončení v pátek)  18.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní v dubnu a květnu (nástup v neděli) 12.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden v dubnu a květnu (nástup v neděli) 16.000,-Kč
Pronájem chalupy na 5 dní v červnu (nástup v neděli) 15.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden v červnu (nástup v neděli) 20.000,-Kč
Pronájem na týden - letní prázdniny (nástup v neděli)  25.000,-Kč
Pronájem na 14 dní - letní prázdniny (nástup v neděli)  35.000,-Kč
Pronájem chalupy na týden v červnu (nástup a ukončnení v neděli) 
14.000,-Kč
Pronájem chalupy na dva týdny mimo prázdniny a svátky (nástup v neděli) 30.000,-Kč
Pronájem chalupy na Velikonoce (min.4 , max.7 nocí)  25.000,-Kč
Koupací sud se saunou v období 1.10.-31.5. na týden 1.500,-Kč
Koupací sud se saunou v období 1.10.-31.5. na 5 dní 1.500,-Kč 
Koupací sud (bez sauny) v období 1.6.-30.9. zdarma
Čekání v den příjezdu do 60 minut od dohodnutého času nástupu zdarma
Čekání v den příjezdu za každých dalších započatých 60 minut od dohodnutého času nástupu 500,-Kč

Ostatní možnosti vám vyčíslíme na požádání. 

VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ ENERGIÍ.

PŘI NÁSTUPU VYBÍRÁME DO ÚSCHOVY VRATNOU KAUCI 3.000,-KČ, kterou vám vrátíme ihned při odjezdu, pokud bude chalupa v pořádku předána.

 

NEJSME PLÁTCI DPH. 

 

 

Stornopoplatky  a zrušení rezervace pronájmu

Zrušení rezervace pronájmu chalupy je možné provést mailem, písemně, telefonicky. Za zrušení rezervace  pronájmu chalupy se též považuje nezaplacení ceny za pronájem, případně nezaplacení doplatku za pronájem. Dále se za zrušení rezervace pronájmu chalupy považuje situace, kdy objednatel (host) nedorazí v den nástupu do 4 hodin (240 minut) od předem dohodnutého času nástupu. Dále se považuje za zrušení rezervace projámu i situace, kdy objednatel (host) pronájem chalupy ukončí dříve, než si původně objednal a zaplatil.

Za zrušení rezervace chalupy budou počítány stornopoplatky ve výši:

Při odhlášení/zrušení 30 a více dní před domluveným příjezdem .... 300,-Kč

Při odhlášení/zrušení 29-15 dní před domluveným příjezdem .... 50% z ceny pronájmu chalupy

Při odhlášení 14-8 dní před domluveným příjezdem .... 75% z ceny pronájmu chalupy.

Při odhlášení 7-0 dní před domluveným příjezdem .... 100% z ceny pronájmu chalupy.

Pokud objednatel (host) nedorazí a nepřevezme si chalupu do pronájmu do 4 hodin (240 minut) od času, který byl předem domluvený  ...... 100% z ceny pronájmu chalupy

Při ukončení pronájmu chalupy dříve, než bylo objednáno .... 100% z ceny nevyčerpaného nájmu

Při zrušení pronájmu chalupy zašle pronajímatel zaplacenou zálohu po odečtení příslušného stornopoplatku zpět na účet, ze kterého byla provedena platba zálohy, případně doplatku pronájmu chalupy, a to nejdélo do 15-ti dnů od obdržení informace o zrušení pronájmu chalupy.

Zrušení pronájmu ze stramy pronajímatele:

Pokud by byl pronajímatel z nějakého závažného důvodu (havárie, nemoc, úraz, případně vyjímečný stav, případně inflace nad 20% apod.) byl nucen pronájem objednateli stornovat, uvědomí o této skutečnosti objednatele (hosta) a nejdéle do 15ti dnů vrátí objednateli zaslané peníze na účet, ze kterého objednatel platil, v plné výši. 

 

 

 

Provozovatel:

Kocourkovic chalupa s.r.o.

Orlické Záhoří 83

517 64

IČ: 27809218

NEJSME PLÁTCI DPH !!!